Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Takkupa

Eftersom konstruktionen av byggnadens bärande delar oftast berörs när takkupor byggs innebär det att du behöver göra en anmälan och få ett startbesked. Läs mer på botkyrka.se under bygglovsbefriade åtgärder Attefalls i A-Ö ordlistan vad som gäller för att åtgärden ska vara bygglovsbefriad.

Anmäl

Checklista för handlingar

Följande handlingar behöver du skicka in vid anmälan för takkupa. Ritningarna skall vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överskrida A3-format.


 • Tomtkarta, skala 1:400
  Ange var på byggnaden åtgärden ska utföras.
 • Fasadritning, skala 1:100
  Berörda fasader ska redovisas.
 • Sektionsritning, skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel
 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen

Tänk på att:

Vill du bygga större takkupa eller fler än 2 takkupor på ditt en- eller tvåbostadshus, eller om åtgärden utförs på en annan byggnad, måste du ansöka om bygglov.

Observera att med en ny takkupa kan husets byggnadshöjd komma att påverkas.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: