Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Gul vädervarning för vind i kombination med snöfall

  SMHI har utfärdat en gul vädervarning för vind i kombination med snöfall över Stockholms län.  Mer information.

Sponsring

Ska din förening arrangera ett större evenemang? Då kan du ansöka om sponsring.

Vad krävs för att ansöka om sponsring?

För att bli sponsrad av Botkyrka kommun krävs att du och din förening gör en skriftlig ansökan och förklarar på vilket sätt verksamheten, projektet eller evenemanget:

 • stärker Botkyrkas varumärke,
 • stöttar Botkyrka att bli klimatsmart, hållbart, jämställt, interkulturellt och fritt från alkohol, droger och doping,
 • de aktiviteter ni planerar,
 • nyttan och effekterna som sponsringen ger Botkyrka kommun samt
 • vilka andra eventuella sponsringspartners som ni samarbetar med.

Vilka kan få sponsring?

Föreningar, organisationer, projekt och evenemang som uppfyller följande grundförutsättningar. Vi undiker

Sponsringen ska stärka Botkyrka att uppfattas som:

 • en upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott och/eller
 • en av Sveriges mest kreativa kommuner.

Sponsringen ska stärka vår devis "långt ifrån lagom" som betyder att Botkyrka är en kontrastrik och kreativ mötesplats.

Sponsringen ska också stödja Botkyrka att bli:

 • klimatsmart,
 • hållbart,
 • jämställdhet,
 • interkulturellt samt
 • fritt från alkohol, droger och doping.

Tillfälliga kriterier för sponsring

 • Föreningar och verksamheter i Botkyrkas ska kunna söka och erhålla sponsring för virtuella evenemang utan fysisk plats. Detta under förutsättning att de uppfyller grundkriterierna för sponsring.
 • Sponsring från Botkyrka kommun ska ha med ett evenemang att göra och utgår inte för omkostnader som till exempel resekostnader. För omkostnader finns möjlighet at ansöka om föreningsstöd.
 • Sponsring för ett evenemang kan utbetalas tre månader före det att evenemanget äger rum.
 • Blir evenemanget inställt behöver pengarna inte betalas tillbaka, men ingen ny sponsring utgår för ett evenemang som skjuts framåt i tiden. I samband med ansökan om sponsring ska ett alternativt datum anges då evenemanget kan äga rum kommande år, i fall det ursprungliga datumet måste skjutas fram.
 • Botkyrka kommun ska synliggöras i samband med de evenemang som kommunen sponsrar.


Målet med de tillfälliga kriterierna är att tydliggöra att föreningar och verksamheter i Botkyrkas ska kunna söka och erhålla sponsring för andra typer av evenemang än de som anordnas på en fysisk plats i kommunen. Verksamheterna ska dessutom kunna söka sponsring för evenemang som äger rum längre fram i tiden, trots stor osäkerhet kring om evenemangen kan genomföras under rådande pandemi.

De tillfälliga kriterierna ska gälla under pandemin och framtill senast 2022-12-31. Om pandemi fortsätter att gälla kan ett förlängningsbeslut tas.

Så här ansöker du

Du kan fylla i en ansökan via nedanstående länk.

Länk till ansökningsformulär.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Martin Forsberg
Kommunikatör
martin.forsberg@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: