Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Eldning avrådes

  Just nu är risken för skogsbrand stor. Räddningstjänsterna i Stockholms län har beslutat om att avråda från eldning. Beslutet gäller tills vidare. Mer information.

Boende och närmiljö

 • Branden i Kagghamra

  Samlad information om branden på en avfallsanläggning i Kagghamra

 • Avfallshanteringen i Kassmyra

  Här hittar du all information om hanteringen och bortforslingen av avfallshögarna i Kassmyra.

 • Bygglov och tillstånd

  Bygglov, attefallshus, strandskydd, plank, tomträtt, avgifter.

 • Vatten och avlopp

  Vattenmätare, egen brunn, kvalitet, anslut till kommunalt VA, avgifter

 • Felanmälan

  Anmäl överfulla papperskorgar, dålig belysning, invasiva arter och skadedjur, farliga träd eller klotter.

 • Utomhusmiljö

  Fyrverkerier, skadedjur, trädfällning, eldning, invasiva arter, vattenskyddsområden.

 • Kartor och mätuppdrag

  Beställ kartor, mättjänster, adresser, flygfoto och lantmäteri.

 • Avfall och återvinning

  Återvinningsstationer och återvinningscentraler, avfall och sopor.

 • Bostad och trädgård

  Ventilation, radon, buller, tvätta bilen, djurhållning, energi och uppvärmning.

Vattenglas

VA-taxa och avgifter

Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs enligt entreprenadindex med 8,9 % i Botkyrka kommun från och med 1 januari 2022.

tre vildsvin på en äng

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Vatten, björkar

Vattenskyddsområden

När du bor eller arbetar inom ett vattenskyddsområde är det viktigt att tänka på att det du gör kan påverka vattnet.