Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Eldningsförbud i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Boende och närmiljö

Gå direkt till:

 • Bygglov och tillstånd

  Bygglov, attefallshus, plank, avgifter, tomträtt, strandskydd.

 • Vatten och avlopp

  Vattenmätare, egen brunn, kvalitet, anslut till kommunalt VA, avgifter

 • Felanmälan

  Anmäl överfulla papperskorgar, dålig belysning, invasiva arter och skadedjur, farliga träd eller klotter.

 • Utomhusmiljö

  Fyrverkerier, skadedjur, trädfällning, eldning, anslagstavlor, vattenskydd.

 • Kartor och mätuppdrag

  Beställ kartor, mättjänster, adresser, flygfoto och lantmäteri.

 • Avfall och återvinning

  Återvinningsstationer och återvinningscentraler, avfall och sopor.

 • Bostad och trädgård

  Ventilation, radon, buller, tvätta bilen, djurhållning, energi och uppvärmning.

Vattenglas

VA-taxa och avgifter

Här kan du läsa om brukningsavgiftiften som Botkyrka kommun tar ut för att täcka kostnaderna för vattenberedning, distribution och avloppsrening.

Solceller

Energi och uppvärmning

Här kan du läsa solceller och bergvärme, få tips på olika sätt att spara el och vilken rådgivning du kan få från Botkyrka kommun.

Vatten, björkar

Vattenskyddsområden

När du bor eller arbetar inom ett vattenskyddsområde är det viktigt att tänka på att det du gör kan påverka vattnet.