Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Vattenläcka i Vårsta

  Vatten avstängt på grund av vattenläcka på Vårstavägen. Mer information.

Boende och närmiljö

Gå direkt till:

 • Bygglov och tillstånd

  Bygglov, attefallshus, strandskydd, plank, tomträtt, avgifter.

 • Vatten och avlopp

  Vattenmätare, egen brunn, kvalitet, anslut till kommunalt VA, avgifter

 • Branden i Kagghamra

  Samlad information om branden på en avfallsanläggning i Kagghamra

 • Avfallshanteringen i Kassmyra

  Här hittar du all information om hanteringen och bortforslingen av avfallshögarna i Kassmyra.

 • Felanmälan

  Anmäl överfulla papperskorgar, dålig belysning, invasiva arter och skadedjur, farliga träd eller klotter.

 • Utomhusmiljö

  Fyrverkerier, skadedjur, trädfällning, eldning, anslagstavlor, vattenskydd.

 • Kartor och mätuppdrag

  Beställ kartor, mättjänster, adresser, flygfoto och lantmäteri.

 • Avfall och återvinning

  Återvinningsstationer och återvinningscentraler, avfall och sopor.

 • Bostad och trädgård

  Ventilation, radon, buller, tvätta bilen, djurhållning, energi och uppvärmning.

Vattenglas

VA-taxa och avgifter

Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs enligt entreprenadindex med 8,9 % i Botkyrka kommun från och med 1 januari 2022.

tre vildsvin på en äng

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Vatten, björkar

Vattenskyddsområden

När du bor eller arbetar inom ett vattenskyddsområde är det viktigt att tänka på att det du gör kan påverka vattnet.