Öppna mobilmenyn

Boende och närmiljö

jättebalsamin, rosa blomma

Invasiva arter

Har du sett en invasiv art kan du använda formuläret för felanmälan för att rapportera det till oss.

tre vildsvin på en äng

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Vatten, björkar

Vattenskyddsområden

När du bor eller arbetar inom ett vattenskyddsområde är det viktigt att tänka på att det du gör kan påverka vattnet.