Öppna mobilmenyn

Boende och närmiljö

 • Bygglov och tillstånd

  Bygglov, attefallshus, strandskydd, plank, tomträtt, avgifter.

 • Felanmälan

  Anmäl överfulla papperskorgar, dålig belysning, invasiva arter och skadedjur, farliga träd eller klotter.

 • Vatten och avlopp

  Vattenmätare, egen brunn, kvalitet, anslut till kommunalt VA, avgifter

 • Kartor och lantmäteri

  Beställ kartor, mättjänster, historiska kartor och relationshandlingar.

 • Boendemiljö och ansvar

  Lokala ordningsföreskrifter, djurhållning, inomhusmiljö och radon.

 • Energi och uppvärmning

  Energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, solceller, bergvärme.

 • Kommunägd mark

  Det här gäller vid markupplåtelse och olovliga bosättningar.

 • Avfall och återvinning

  På återvinningsstationerna lämnas avfall som ska sorteras. Grövre avfall lämnas på en återvinningscentral.

 • Eldning

  Eldningsvecka, information om att elda i naturen

En man och en kvinna på en byggarbetsplats.

Sök bygglov via e-tjänsten

Sök bygglov eller göra en anmälan via vår digitala e-tjänst. Där kan du få information om vad som behövs för att söka bygglov och hur det går till.

Rinnanade vattenkran

Anslut till vatten och avlopp

Här får du information om anslutningsprocessen till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

Återvinningsstation

Rapportera invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald och hälsa. Har du sett en invasiv art? Rapportera det till oss!