Öppna mobilmenyn

Boende och närmiljö

Vattenglas

VA-taxa och avgifter

Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs enligt entreprenadindex med 8,9 % i Botkyrka kommun från och med 1 januari 2022.

tre vildsvin på en äng

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Vatten, björkar

Vattenskyddsområden

När du bor eller arbetar inom ett vattenskyddsområde är det viktigt att tänka på att det du gör kan påverka vattnet.