Öppna mobilmenyn

Boende och närmiljö

tomtkarta, svartvit

Tomtkarta

Fastighetsinformation, byggnader, vägar, GC-vägar, gatunamn och adresser, prick- och korsmark.

Rinnanade vattenkran

Anslut till vatten och avlopp

Här får du information om anslutningsprocessen till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

eld

Eldningsvecka

Vecka 16 och 42 och helgerna i anslutning till de veckorna är det tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall som grenar och kvistar.