Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen.

Avgiften regleras i 9 kap. plan- och byggförordningen (PBF) och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgiften fattas.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: