Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommunägd mark

Markupplåtelse

För att använda en offentlig plats behöver du söka tillstånd hos polisen.

Du behöver tillstånd för torg-, marknads- eller gatuhandel. Du behöver också tillstånd för till exempel:

  • byggbodar
  • containrar
  • skyltar
  • julgransförsäljning
  • tivoli

Olovliga bostättningar

I Botkyrka kommun har vi ett nära samarbete med polis, kronofogde och privata markägare för att kunna agera så snabbt som möjligt efter att vi fått en anmälan om en olovlig bosättning.

Så här ser processen ut:

  • Upptäckt och anmälan till kommunen via medborgarcenter.
  • Om det finns barn kontaktas socialtjänsten.
  • Om det är privat mark kontaktas markägaren som kan vända sig till polisen.
  • Om det är kommunal mark meddelas bosättarna att det är kontaktas kronofogden och/eller polisen.
  • Avhysning och städning.

Privat mark

Om bosättningen är på privat mark kontaktas markägaren som i sin tur kontaktar polis och kronofogde.

Kommunal mark

Är bosättningen på kommunal mark så skickar vi ett meddelande vidare till vårat vaktbolag. Våra väktare besöker platsen och informerar om vilka reglar som gäller. Om det finns barn i bosättningen kontaktas socialtjänsten.

Är bosättningen kvar efter att våra väktare varit på platsen påbörjas en begäran om avhysning och ibland kan det ta lång tid.

Om du upptäcker en olovlig bosättning kontaktar du kommunens medborgarcenter på telefonnummer 08-530 610 00

Anmäl en olovlig bosättning

Beskriv så gott det går var bosättningen är och hur fårhållandena ser ut på platsen. Det är också viktigt att du berättar om du sett barn i anslutning till bosättningen eller sett om någon far illa.

Efter avhysning

Efter en avhysning städas området runt bosättningen. Det kan ta några dagar beroende på entreprenörernas arbetsbelastning.

Kommunens medborgarcenter har inte möjlighet att återkoppla aktuell status till medborgare i varje enskilt fall, eftersom vi inte äger hela hanteringen. Men vet vi om att en bosättning är polisanmäld eller att städning är beställd informerar vi givetvis om det.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: