Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Lägenhetsregistret

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus är skyldig att lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Även du som är småhusägare och har gjort någon förändring i bostadsarean ska registrera detta i lägenhetsregistret.

Du som äger ett bostadshus (det gäller både flerbostadshus, småhus och fritidshus) som är nytt, eller har förändrats ska lämna in uppgifter om detta till lägenhetsregistret. Det gör du genom att skicka in uppgifterna på en blankett till kommunen sensat en månad efter färdigställandet.

Blanketten finns i två varianter. En om det gäller ett småhus eller ett fritidshus, och en annan om huset är ett flerbostadshus eller har specialbostäder.

Detta är lägenhetsregistret

Under 2009 samlade lantmäteriet som upprättat lägenhetsregistret in uppgifter från landets fastighetsägare.

Registret kommer att göra det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning.

Sedan den 1 januari 2010 ansvarar kommunerna för ajourhållningen av uppgifterna. Som fastighetsägare ska man därför kontakta sin kommun när man får förändringar i sitt lägenhetsbestånd. Har man frågor om adressättning av fastigheter vänder man sig också till kommunen. Det är också kommunen som fastställer adresser.

Ägare av bostadshus med flera lägenheter ska bland annat göra lägenhetsnumrering enligt en särskild standard för registret. Ägare till småhus som villor och radhus berörs i de flesta fall inte av insamlingen, eftersom uppgifter för deras bostäder vanligtvis kan hämtas från fastighetsregistret.

Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006 och arbetet med att skapa registret pågår till i mars 2010. Därefter kommer Skatteverket att göra folkbokföringen på lägenhet i stället för som i dag enbart på fastighet. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder. Sådan statistik är Sverige skyldigt att framställa år 2011 enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011).


Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: