Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hyresgaranti

Hyresgaranti innebär att kommunen går in som borgensman för dig som hyresgäst och garanterar att hyran blir betald. Du som hyresgäst förväntas betala dina hyror precis som alla andra.

Det här gäller för att få hyresgaranti

Hyresgarantin omfattar maximalt sex betalningstillfällen och gäller två år från det att åtagandet börjat gälla.

Om du får en hyresskuld som hyresgarantin täcker, har kommunen rätt att i efterhand kräva tillbaka skulden av dig. Som hyresgäst har du alltid det slutliga betalningsansvaret.

  • Du ska ha varit folkbokförd i Botkyrka kommun under minst sex månader.

  • Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala en boendekostnad. En budgetkalkyl görs utifrån Konsumentverkets riktlinjer för skälig levnadsnivå.

  • Som inkomst accepteras lön, a-kassa, sjukersättning, studiestöd, inkomster från Försäkringskassan och pension.

  • Om du har skulder ska en avbetalningsplan redovisas.

  • Du ska ha fått högst en ny betalningsanmärkning under de senaste 18 månaderna.

  • Du ska vara berättigad till inkomstbaserad a-kassa (ha varit medlem i a-kassan i minst ett år).

  • Du får inte ha hyresskulder hos Botkyrkabyggen.

Ansök om hyresgaranti

  • Registrera dig som bostadssökande hos Botkyrkabyggen och sök lediga lägenheter.

  • Ansök om hyresgaranti på kommunens medborgarkontor.

Efter din ansökan

För att vi ska gå vidare med din ansökan behöver vi säkerställa att du saknar eget boende idag och att din enda möjlighet till ett eget hyreskontrakt är genom den kommunala hyresgarantin.

Därefter ser vi över din ekonomiska situation och gör en beräkning för att se om du har ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyra för en bostad. Ekonomiskt bistånd accepteras inte som inkomst.

Du kommer att få ett beslut från oss som gäller i sex månader. Vid behov av en förlängning av beslut krävs en ny ansökan med bifogade handlingar.

Kontakta medborgarcenter

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: