Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ansvar för inomhusmiljö

Upplever du besvär orsakade av inomhusmiljön ska du vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ditt och dina grannars ansvar

Upplever du besvär orsakade av inomhusmiljön ska du som boende i flerbostadshus i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Som ägare till en bostadsrätt är du själv ansvarig för vissa områden, se föreningens stadgar eller tala med styrelsen för att få reda på om ansvaret att åtgärda är ditt eller föreningens.

Om problemen i bostaden saknar hälsokoppling kan du istället vända dig till hyresnämnden som medlar i tvister som rör bostäder och lokaler.

Anmäl till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Anmäl problemet

Om du inte får hjälp av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen med inomhusmiljö-problem kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

E-tjänst för boendemiljö


En bedömning görs

När en anmälan kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden görs en bedömning av om det finns en risk för människors hälsa enligt miljöbalkens regler.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: