Öppna mobilmenyn

Sektionsritning

Sektionsritning är en genomskärning av byggnaden där grunden, våningshöjder (golvnivå) och takfall ska redovisas med mått.


Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: