Öppna mobilmenyn

Sektionsritning

sektionsritning är en genomskärning av byggnaden där grunden, våningshöjder (golvnivå) och takfall ska redovisas med mått.

 

Senast uppdaterad: 14 maj 2020