Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tolkning till teckenspråk

Tolkcentralen är regionens tolkservice för dig som behöver tolkning till teckenspråk. Om du har behov av akuttolk kan det beställas av vårdgivare, myndighet eller socialtjänst. Det går även bra för enskilda brukare att beställa akuttolk.

Du som behöver tolkning till teckenspråk får det genom Tolkcentralen.

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkar till döva och dövblinda personer samt skrivtolkar till hörselskadade och vuxendöva personer.

Läs mer på Tolkcentralens webbsida om öppettider och samtliga kontaktuppgifter.

 

Symbolen för teckenspråk.: två vita händer mot svart bakgrund-

Senast uppdaterad:

Kontakta tolkcentralen

Senast uppdaterad: