Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Komplettförklaring

En komplettförklaring är ett brev som informerar om att handläggaren har alla nödvändiga handlingar för att fatta beslut i ett ärende.

Om en ansökan saknar någon handling får du som sökande ett brev från handläggaren som beskriver vilka ritningar och/eller andra handlingar du behöver lägga till.

När alla handlingar i ärendet har kommit in skickar handläggaren ut komplettförklaringen.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: