Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Seveso-anläggningar

Kommunen har skyldighet att informera allmänheten om riskerna med verksamheter med omfattande hantering av farliga ämnen.

I Botkyrka kommun finns det två anläggningar som hanterar farliga ämnen.

  • Syvab, Himmerfjärdsverket
  • Heidelberg Materials Ballast Sverige AB, bergtäkt Riksten

Sevesolagstiftningen

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. Generellt handlar det om verksamheter med omfattande hantering av brandfarliga, giftiga, miljöfarliga eller explosiva ämnen.

Enligt lagstiftningen har kommunen en skyldighet att lämna information till allmänheten om de inneboende riskerna i respektive verksamhet i kommunen som omfattas av denna lagstiftning. Anledningen är att de personer som kan komma att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska få tillräckligt med information om hur de ska agera om en sådan olycka inträffar.

Sevesolagen, Länsstyrelsen Stockholm

Om Seveso hos Södertörns brandförsvar

Senast uppdaterad:

Anläggningar i Botkyrka kommun

Senast uppdaterad: