Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Komplementbostadshus

Om du ska bygga en komplementbostad på maximalt 30 kvadratmeter för att använda som permanent bostad behöver du inte bygglov, men du måste göra en anmälan.

Innan du får börja bygga ska du ha ett tekniskt samråd och fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får börja använda byggnaden ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om du inte ska använda byggnaden som permanent bostad räknas det som en komplementbyggnad.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din anmälan för uppförande av komplementbostadshus tillhörande en- och tvåbostadshus. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarta i skala 1:400
  Måttsätt den nya byggnaden och markera byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Om byggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande. Mer information om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer. Mer information om fasadritning.

 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga. Mer information om planritning.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer. Mer information om sektionsritning.

 • Konstruktionsritning
  Mer information om konstruktionsritning.

 • Kontrollansvarig
  Den kontrollansvarige ska vara certifierad, anmälan lämnas in med underskrifter. På Boverkets webbplatskan du hitta certifierad kontrollansvarig. Mer information om kontrollansvarig.
 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Tekniskt samråd

Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in. Mer information om tekniskt samråd.

Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet.

Vanliga frågor (Boverket)

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: bygglov@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9–10. Tisdag kl. 13–14.

Ansök om bygglov

Senast uppdaterad: