Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Miljöfarlig verksamhet

Ärenden som rör bygglov och kan innebära miljöfarlig verksamhet ska samordnas mellan bygglovsenheten och miljöenheten så att den som söker får ett samlat svar.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: