Öppna mobilmenyn

Miljöfarlig verksamhet

Ärenden som rör bygglov och kan innebära miljöfarlig verksamhet ska samordnas mellan bygglovsenheten och miljöenheten så att den som söker får ett samlat svar.

 

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: