Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Eldstad

För att få installera en eldstad/kassett måste du lämna in en anmälan. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen dras utanpå en fasad.

Skicka in en anmälan

Checklista för handlingar

För att vi ska kunna fatta beslut om bygglov behöver du skicka med ett antal handlingar tillsammans med din anmälan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarta
  Utdrag ur kommunens webbkarta. Markera skorstenens placering. Mer information om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Redovisa alla fasader som påverkas av skorstenens placering. Markera den nya skorstenen tydligt. Måttsätt skorstenens bredd och höjd. Mer information om fasadritning.

 • Planritning i skala 1:100
  Rita in kaminen och skorstenens placering. Alla berörda plan ska redovisas. Mer information om planritning.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan.

 • Specifikation/produktblad på eldstad
  En enklare beskrivning med information om eldstaden du vill installera. Oftast går det att ladda hem produktspecifikationer från leverantörens webbplats.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att vi ska kunna bevilja beslut om bygglov. Har du frågor kan du kontakta oss innan du skickar in din ansökan.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: