Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Luftvärmepump

Inom område med gällande detaljplan behövs bygglov för ändring av fasad om den avsevärt påverkar byggnadens utseende.

Luftvärmeväxlare, ventilationsaggregat och liknande behöver vanligtvis inte bygglov om

  • måtten på aggregatet är mindre än 80 x 60 x 30 cm
  • aggregatet är placerat på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
  • inte stör stadsbilden (placerad så att den inte syns från gata och liknande).

Om aggregatet är större eller inte uppfyller bestämmelserna behövs anmälan. En mindre luftvärmepumpanläggning som inte behöver bygglov behöver heller inte någon anmälan. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för bedömning.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: