Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Buller

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Vanliga källor till buller är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier och byggnadsarbeten.

Om buller och störande ljud

Allt för höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel. Men även buller på betydligt lägre nivå än den som ger oss hörselskador påverkar oss och kan ge upphov till stress, trötthet eller allmän olust. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.

Buller från grannar, hissar eller fläktar

Hög ljudnivå från TV, musik, stegljud, fester och skällande hundar är några exempel på företeelser som ibland gör att människor känner sig störda i sina hem. Störningar som uppkommer från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen och bostadsrättslagstiftningen. Du ska i första hand kontakta värden om du bor i en hyresfastighet eller bostadsrättsförening. Hjälper inte detta kan du kontakta miljöenheten om du upplever att störningarna kvarstår.

Så gör du om du blir störd

Prata med den som stör dig

Om du upplever störande ljud ska du i första hand kontakta den som stör dig, eller den som har ansvar för miljön. Bor du i hyresrätt kan du kontakta din hyresvärd och bor du i bostadsrätt kan du kontakta föreningen. Är det ett företag eller en verksamhet, till exempel en restaurang, ska du prata med restaurangägaren.

Om det inte hjälper - kontakta miljöenheten

Om det störande ljudet fortsätter trots att du har pratat med berörd person eller verksamhet kan du göra en anmälan till miljöenheten. Ring miljöenheten på 08-530 610 81


Miljöenheten kontaktar verksamheten

Miljöenheten kan ställa krav på verksamheten så att störningen upphör eller åtgärdas.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: