Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommunstyrelse-förvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens tjänstemannastab. Uppdraget är att hjälpa kommunstyrelsen i sitt arbete.

Det gör förvaltningen genom att leda, samordna och följa upp helheten i den kommunala verksamheten samt genomföra arbete för att uppnå kommunstyrelsens beslutade årliga mål.

Förvaltningen ansvarar också för:

  • vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
  • bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter
  • att företräda kommunövergripande och gemensamma frågor
  • att kommunicera, samarbeta och att driva utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav
  • att i samverkan med medborgare, företag och externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Botkyrka

Senast uppdaterad:

Lediga jobb

Välkommen till en inspirerande plats full av möjligheter. Vi söker dig som är öppen, modig, ansvarstagande och energisk.

Senast uppdaterad: