Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Skolskjutsar och persontransporter

    Från och med måndag 27 mars, kommer persontransporterna som kommunen tillhandahåller för skola, daglig verksamhet och dagverksamhet fungera som vanligt igen. Vi utreder ärendet vidare för att säkerställa processerna. Mer information.

Kommunstyrelse-förvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens tjänstemannastab. Uppdraget är att hjälpa kommunstyrelsen i sitt arbete.

Det gör förvaltningen genom att leda, samordna och följa upp helheten i den kommunala verksamheten samt genomföra arbete för att uppnå kommunstyrelsens beslutade årliga mål.

Förvaltningen ansvarar också för:

  • vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
  • bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, förvaltningarnas och bolagens verksamheter
  • att företräda kommunövergripande och gemensamma frågor
  • att kommunicera, samarbeta och att driva utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav
  • att i samverkan med medborgare, företag och externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling i Botkyrka

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Lediga jobb

Välkommen till en inspirerande plats full av möjligheter. Vi söker dig som är öppen, modig, ansvarstagande och energisk.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: