Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vandringsleder

På Naturkartan hittar du kartor, vandringsleder och information om tillgänglighet.

Vinterskogen

Vinterskogen

Mälarpromenaden

Här kan du få en härlig promenad på knappt fem kilometer. Den slingrar sig fram nära strandkanten och sträcker sig från Norsborgs herrgård i väster till Slagsta färjeläger i öster. Mälarpromenaden är också perfekt för en joggingtur.

Mälarpromenaden Naturkartan.se

Aspens naturstig

En unik vandringsled på drygt sju kilometer runt sjön Aspens södra del. Leden för dig till intressanta kulturmiljöer, flera fornlämningar och många naturtyper, som Ekholmens naturreservat på halvön i nordost. Tack vare stänger och flytande broar tar du dig lätt fram även där det är våtare sumpmark. Passar bra för löpning.

Aspens naturstig Naturkartan.se

Sjöslingan i Vinterskogens naturreservat

I Vinterskogens naturreservat finns denna vandringsled som är 3,2 km lång och är markerad med röda prickar på träd. Vandringen går genom gammal vacker skog längs sjöarna Brosjön, Mellansjön och rundar av precis vid Övrasjön

Sjöslingan Vinterskogan Naturkartan.se

Hällmarkslingan

Hällmarksslingan tar dig runt i de västra delarna av naturreservatet Vinterskogen. Stora delar av slingan för dig över fina lavklädda hällmarksområden, glest beväxta med låga gamla tallar.

Hällmarkslingan Naturkartan.se

Äventyrsstigen

Äventyrsstigen går runt sjön Getaren i Lida naturreservat. Vandraren tar sig över höjder med vacker utsikt, genom djupa raviner samt gamla skogar.

Äventyrsstiden Naturkartan.se

Dynamiten

Dynamiten är en sänka i kanten av Vinterskogens naturreservat som blev översvämmad 2015. Det har medfört att många av träden har dött. Men här sjuder det nu av liv. I eller på den döda veden lever en insekter, fåglar, svampar och lavar.

Dynamiten Naturkartan.se

Åvingerundan

En kort vandringsslinga som bjuder på rika naturupplevelser kryddat med kulturminnen.

Åvingerundan Naturkartan.se

Svartkällsrundan

Här kan du uppleva en "riktig" skog! Leden tar dig runt i en omväxlande miljö proppat av stående och liggande död ved, gamla mossiga granskogar och glest bevuxna mossar med inslag av hjortron, skvattram, odon och blårbärsris.

Svartkällsrundan Naturkartan.se

Lilla Dalenslingan

Mitt i mellan betongdjungel i Alby och Tumba hitta man denna pärla till vandringsslinga. Här stegar man genom luftiga skogsbryn bland björkar och ekar, över mossklädda sänkor med täta granar. Uppe på hällmarken växer gamla lågvuxna tallar omgivna av en rikedom av lavar.

Lilla Dalenslingan Naturkartan.se

Hälsans stig och motion

På Hälsans Stig kan du ta en promenad mot ett sundare liv.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: