Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är aktiviteter under arbetsliknande former för dig med utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller en hjärnskada som uppstått i vuxen ålder och har gått ut skolan.

Daglig verksamhet kan jämföras med att ha ett jobb att gå till, där du jobbar i eget tempo och efter egen förmåga, du träffar arbets­kamrater och har möjlighet att utvecklas.

I Botkyrka kommun finns många enheter inom daglig verksamhet fördelade i hela kommunen. Man kan till exempel arbeta med cafe­, restaurang, it-media, hantverk, miljöarbete, park och trädgård och servicegrupper inom olika områden.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du kan få daglig verksamhet om du har:

  • utvecklingsstörning
  • autism
  • autismliknande tillstånd
  • eller en hjärnskada som du har fått i vuxen ålder.

Så här ansöker du

E-tjänsten Medborgartjänst kan du använda både när du ansöker om omsorg och efter att du blivit beviljad stöd. Om du vill kan du ge samtycke till en närstående att få tillgång till e-tjänsten. Här hittar du en vägledning till hur e-tjänsten fungerar.

Du kan också få hjälp att ansöka på telefon 08-530 610 00 eller genom att besöka kommunens medborgarkontor.

Läs mer om Ansökan om äldreomsorg

När du fått beslut om daglig verksamhet

Kallar en arbetskonsulent från daglig verksamhet till möte. Tillsammans planerar ni vilken daglig verksamhet som passar dig och åker på studiebesök. En plats på daglig verksamhet börjar alltid med en praktik för att prova på.

Så fungerar det

På daglig verksamhets enheter finns personal som ger dig det stöd du behöver i aktiviteterna. Daglig verksamhet har öppet måndag-fredag. Arbetstiden är individuell och planeras utifrån dina behov.

Du får inte någon lön för arbetet på daglig verksamhet. Däremot får du utöver din ordinarie försörjning en skattefri så kallad habiliteringsersättning på 10 kr i timmen.

När du varit på daglig verksamhet i ungefär en månad görs en avstämning av arbetskonsulent för att se att allt fungerar som det ska. Uppföljningar sker därefter regelbundet på enheten.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: