Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om Botkyrkadialogen

Botkyrkadialogen startade i februari 2019 och turnerar runt på olika platser i kommunen som till exempel centrumanläggningar, torg och bibliotek där många medborgare vistas. Varje gång är en kommundel i fokus tre månader i taget.

Botkyrkadialogen har resulterat i hundratals samtal och diskussioner och några av dem har lett till bland annat upprustningar av skolgårdar, skräpplockning, trygghetsåtgärder och bättre belysning av gångvägar.

När pandemin slog till 2020 fick vi hitta nya metoder för att hålla Botkyrkadialogen igång. Lösningen blev en digital mötesplattform där alla medborgare kan gå in och lämna och ta del av varandras idéer och synpunkter.

Botkyrkadialogen har, återigen, fysiska möten med medborgare och digitala möten som komplement.

Dialog- och demokratiberedningen

De förslag som kommer in fångas upp av en politisk grupp som kallas Dialog- och demokratiberedningen. Målet med dialogen är att tillsammans göra Botkyrka bättre.

I beredningen sitter tretton ledamöter från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Senast uppdaterad: