Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anmäl försäljning av receptfria läkemedel

För att få sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till läkemedelsverket.

Gör din anmälan

Information och blankett för anmälan på läkemedelsverkets webbplats

Kontroll och årsavgift

Läkemedelsverket tar ut en årlig avgift på 1600 kronor. Kommunens miljöenhet utför kontroll över försäljningen av receptfria läkemedel och tar ut en årlig avgift på 2 744 kronor. Avgiften tas ut från och med det år då försäljningen startar.

Egenkontroll

Du behöver göra ett egenkontrollprogram, vilket betyder att du skriver ned vilka rutiner som gäller vid försäljning receptfria läkemedel.

Mallar med förslag på egenkontrollprogram finns på läkemedelsverkets webbplats

Om du slutar att sälja receptfria läkemedel

Om du upphör med din försäljning ska du meddela detta till läkemedelsverket.

Senast uppdaterad:

Miljöenhetens livsmedelsinspektörer

Miljöenhetens livsmedelsinspektörer

Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

E-post: sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: