Öppna mobilmenyn

Stadsplanering och trafik

Gå direkt till:

Det godkända detaljplaneförslaget för Tegelbruket i Fittja innehåller cirka 800 bostäder, hotell, kontor och centrumverksamheter.

Här prövas möjligheten utveckla området med bostäder och service. Kommunen tar nu fram en delaljplan över området.

I Botkyrka kommun jobbar vi med en välplanerad belysning för att öka tryggheten för våra trafikanter på kommunens gator och parker.