Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Stadsplanering och trafik

Gå direkt till:

 • Botkyrka växer

  Alla pågående detaljplaner, utvecklingsprogram och byggprojekt som vi arbetar med just nu.

 • Vägar och underhåll

  Sandning, vägunderhåll, trafiksignaler och belysning.

 • Parkering

  Parkeringsregler, parkeringstillstånd, fordonsflytt.

 • Trafikmiljö och säkerhet

  Cykel, trafiksäkerhet, bilpool, bygga in- och utfart.

 • Teknisk handbok

  Tekniska krav och anvisningar för gestaltnings-, projekterings- och anläggningsarbeten.

 • Cykel

  Botkyrka kommun arbetar långsiktigt med att öka cyklandets andel av det totala resandet.

illustration södra porten

Södra Porten

Visste du att Botkyrka har bäst tillväxt i hela Stockholm? Nu fortsätter vi utvecklingsresan för att stärka Botkyrkas ställning som stark och innovativ tillväxtkommun.

en man och en kvinna tittar på en surfplatta

Etableringsområden

Vi har flera områden för företag som vill etablera sig kommunen. Gemensamt för områdena är mycket goda kommunikationer.

En ung kvinna och en ung man utomhus i Alby.

Hjälp oss forma framtidens Botkyrka

Hur ser du på Botkyrkas utveckling? Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Läs mer här.