Öppna mobilmenyn

Stadsplanering och trafik

Gå direkt till:

 • Botkyrka växer

  Alla pågående detaljplaner, utvecklingsprogram och byggprojekt som vi arbetar med just nu.

 • Gällande detaljplaner

  I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen.

 • Om planer och program

  Översiktsplan, detaljplan och fastighetsplan. Vad är vad? Vi reder ut begreppen.

 • Översiktsplanen

  Vår översiktsplan visar hur vi vill att Botkyrka ska utvecklas fram till år 2040.

 • Markanvisningar

  En byggherre kan få ensamrätt att förhandla med kommunen.

 • Vägar och underhåll

  Sandning, vägunderhåll, trafiksignaler och belysning.

 • Parkering

  Parkeringsregler, parkeringstillstånd, fordonsflytt.

 • Trafikmiljö och säkerhet

  Cykel, trafiksäkerhet, bilpool, bygga in- och utfart.

illustration södra porten

Södra Porten

Visste du att Botkyrka har bäst tillväxt i hela Stockholm? Nu fortsätter vi utvecklingsresan för att stärka Botkyrkas ställning som stark och innovativ tillväxtkommun.

en man och en kvinna tittar på en surfplatta

Etableringsområden

Vi har flera områden för företag som vill etablera sig kommunen. Gemensamt för områdena är mycket goda kommunikationer.

Park på kvällen, upplyst av lampor

I Botkyrka kommun jobbar vi med en välplanerad belysning för att öka tryggheten för våra trafikanter på kommunens gator och parker.