Öppna mobilmenyn

Stadsplanering och trafik

Gå direkt till:

 • Botkyrka växer

  Alla pågående detaljplaner, utvecklingsprogram och byggprojekt som vi arbetar med just nu.

 • Gällande detaljplaner

  I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen.

 • Om planer och program

  Översiktsplan, detaljplan och fastighetsplan. Vad är vad? Vi reder ut begreppen.

 • Översiktsplanen

  Vår översiktsplan visar hur vi vill att Botkyrka ska utvecklas fram till år 2040.

 • Markanvisningar

  En byggherre kan få ensamrätt att förhandla med kommunen.

 • Parkering

  Parkeringsregler, parkeringstillstånd, fordonsflytt.

 • Snöröjning och underhåll

  Plogning och sandning, vägunderhåll, trafiksignaler och belysning.

 • Trafikmiljö och säkerhet

  Cykel, trafiksäkerhet, bilpool, bygga in- och utfart.

Det godkända detaljplaneförslaget för Tegelbruket i Fittja innehåller cirka 800 bostäder, hotell, kontor och centrumverksamheter.

Här prövas möjligheten utveckla området med bostäder och service. Kommunen tar nu fram en delaljplan över området.

I Botkyrka kommun jobbar vi med en välplanerad belysning för att öka tryggheten för våra trafikanter på kommunens gator och parker.