Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

För elever i behov av särskilt stöd

Kulturskolan bedriver varje vecka kurser i kommunens grundsärskolor. Vi har även ”prova-på-verksamhet” där du kan känna efter om kursen är rätt för dig. Vi utformar all verksamhet utifrån dina förutsättningar och utifrån hur gruppen är sammansatt.

Funkiskör

Pågår varje vecka på två av kommunens grundsärskolor samt på gymnasiesärskolans individuella program.

Eleverna får musicera genom sång, rörelse och tecken som stöd.

Vid två tillfällen/termin samlas dessa körer för en gemensam konsert!

 • Under skoldagen
 • I skolans lokaler
 • Ålder: 7-20 år

Kulturmix

Pågår varje vecka på flera av kommunens grundsärskolor/gymnasiesärskolor.

Kursen erbjuder eleverna en mix av kulturskolans olika pedagogiska verksamheter såsom sång, spel, dans mm. Vilka ämnen som ingår i kursen kan variera.

 • Skolnära kurs
 • Efter skoldagens slut, i skolans/fritidshemmets lokaler
 • Ålder: 7-20 år

Prova-på-kulturmix

Till denna verksamhet bjuder vi in eller besöker varje år ett antal klasser från kommunens grundsär- och gymnasiesärskolor. Varje klass kommer till kulturskolans lokaler vid tre tillfällen och får prova på en mix av kulturskolans olika pedagogiska verksamheter såsom sång, spel, dans mm.

 • Under skoldagen
 • Kulturskolans lokaler
 • Ålder 7-20 år

Prova-på-kulturmix bedrivs i samarbete med pedagoger på respektive skola.

Funkisdans

Kulturskolans funkisverksamhet för barn och unga med funktionsvariation/funktionsnedsättning, eller som är i behov av särskilt stöd erbjuder danskurs. Eleverna ges möjlighet att delta i stimulerande verksamhet och vi utgår ifrån elevens/gruppens förutsättningar när vi formar verksamheten. I kursen använder vi dans för att öva bland annat kroppskontroll, musikalitet, koordination, balans och att jobba i grupp. Med det största syftet att eleven ska få uppleva glädje genom dans och rörelse.

 • Eftermiddag-/kvällstid
 • Kulturskolans lokaler
 • Ålder 7-20 år

Film från Kulturmix på Storvretskolan

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kulturskolans kurskatalog

Kontakt

E-post: kulturskolan@botkyrka.se

Telefonnummer: 08-530 611 83

Telefontider:
Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag kl. 14.00-16.00

Besöksadress:
Utbildningsv. 2B, Tumba

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: