Stäng meddelande

Olovligt byggande

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge” i dagligt tal.

Vid olovligt byggande kan bygglovsenheten ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att bygget rivs.

Bygglovsenheten ansvarar för kontrollen över detta. Om du misstänker att något är olovligt gjort, sök först i Bygglov A-Ö för mer information om den typ av åtgärd som pågår behöver bygglov eller inte.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga