Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så pratar du med dina barn om tobak

Du som förälder gör skillnad. Färre barn börjar röka eller snusa så länge föräldrarna tydligt inte tillåter – även om föräldrarna själva använder tobak.

Första gången unga i Botkyrka röker eller snusar är de i genomsnitt 14 år gamla. I årskurs 9 röker var åttonde ungdom och var femte i gymnasiets år 2 dagligen eller ibland.

I tobak finns nervgiftet nikotin som är starkt beroendeframkallande. Dessutom innehåller cigaretter, e-cigaretter, snus och vattenpipa andra farliga ämnen.

Att röka och snusa ger risk för allvarliga skador och sjukdomar som förkortar livet. Även den som är i närheten av personer som röker drabbas av hälsorisker.

Att tänka på i samtalet om tobak

Det handlar inte om att förbjuda. Förklara för ditt barn varför du inte tillåter att hon eller han använder tobak och hjälp ditt barn att tacka nej till tobak.

Att kunna säga ”jag får inte för mina föräldrar” kan vara ett viktigt stöd och argument för ditt barn. Fokusera tillsammans på fördelarna med att inte röka eller snusa. Unga har svårt att ta till sig hälsoriskerna – de ligger för långt fram i tiden.

  • Bättre kondition – du orkar mer.
  • Hyn hålls fin – du får färre finnar.
  • Fräschare andedräkt och kroppslukt.
  • Tobak är dyrt – du får mer pengar över.
  • Det är modigt att tacka nej – det är inte modigt att tacka ja.
  • Du slipper skada dina vänner med passiv rökning.

Kontakt

MiniMaria i Botkyrka kommun
Råd och stöd till dig som oroar dig för att ditt barn använder alkohol eller droger.
08-530 622 96
botkyrka.se/minimaria

Maria ungdom (för akuta fall)
08-123 474 10

Sluta Röka-linjen
Gratis råd och stöd för tobaks-avvänjning.
020-84 00 00
slutarokalinjen.se

Senast uppdaterad:

Visste du att?

  • röka vattenpipa i en timme ger lika mycket skadlig rök som 100 cigaretter. Finns det tobak i vattenpipan så får rökaren i sig lika mycket nikotin som 6–7 cigaretter.
  • snusa ökar risken för cancer och diabetes 2. Det finns också samband mellan snusning och skador på leder och muskler, nedsatt hörsel och minskad möjlighet att bli gravid.
  • elektroniska cigaretter marknadsförs som ”ett bättre alternativ” för de som redan röker. Men det är ofta unga ickerökare som provar e-cigaretter och på så sätt ”lär sig” att röka.

Mer information

Här hittar du mer information till dig som är orolig att ditt barn använder droger.

Senast uppdaterad: