Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Snacka tobak med ditt barn

Vi i Botkyrka vill att barn och unga ska växa upp i en tobaksfri miljö utan skador från bruk och beroende. Forskningen visar att du som förälder kan göra stor skillnad genom att sätta tydliga gränser och inte tillåta tobak – även om du själv röker eller snusar.

Tobak - ingen rök utan risk. Tips till dig förälder

Prata med ditt barn om riskerna tobak. Läs foldern för tips! Du hittar den under relaterade dokument.

Kort fakta om unga och tobak

  • 9 av 10 som röker började röka innan de hade fyllt 18 år. Ungas hjärnor under utveckling är extra utsatta för skador och beroende.
  • Nikotin orsakar permanenta skador på hjärnan och ökar risken för psykiska sjukdomar samt inlärningssvårigheter. Dessutom blir hjärnan mer mottaglig för beroenden av andra droger.
  • Cigaretter och snus innehåller ett tusental skadliga ämnen, bland annat beroendeframkallande nikotin, tjära och kolmonoxid som skadar hjärta och kärl, samt ett flertal cancerframkallande ämnen.
  • 75 procent av röken från en cigarett sprids till omgivningen medan endast 25 procent hamnar i rökarens lungor.
  • Årligen dör cirka sju miljoner människor 10 år för tidigt i världen på grund av skador från tobak.

Ingen rök utan risk

Att röka vattenpipa och elektroniska cigaretter ("e-cigg") blir allt vanligare i Sverige. Många tror att det är mindre farligt än vanliga cigaretter. Men oavsett om produkten innehåller tobak eller inte är det skadligt att dra in rök i lungorna. En timmas rökning av vattenpipa ger lika mycket rök som 100 cigaretter.

E-cigaretter anses vara en avvänjningsprodukt, men att använda e-cigaretter för rökavvänjning är inte erkänt som en effektiv metod. Dessutom använder få unga e-cigaretter för att sluta röka. Majoriteten av unga använder dem för att experimentera och testa nya smaksättningar.

Vad kan jag som förälder göra?

Ditt nej gör skillnad oavsett om du själv röker eller snusar. Prata med ditt barn om tobak och dina förväntningar. Hitta fakta och stöd inför samtalet i foldern Tips till dig förälder: Tobak - ingen rök utan risk.

Kontakta gärna miniMaria om du är orolig eller har frågor om tobak. Vi har även samlat mer info och tips under relaterade länkar. 

Vad säger tobakslagen?

  • Det är 18-års gräns för att få köpa tobak
  • Rökning är förbjuden på skolans och fritidsgårdens område
  • Det är förbjudet att sälja lösa cigaretter och cigarettpaket med färre än 19 cigaretter.

Från den 1 juli 2019 gäller den nya tobakslagen

Rökförbudet utökas till att omfatta e-cigaretter och vattenpipa. Det blir även förbjudet att röka på:

  • lekplatser, badplatser och inhägnade idrottsplatser
  • allmänna platser utomhus, bland annat uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler och kollektivtrafikens områden utomhus

​Söker du själv stöd till att sluta röka eller snusa?

Sluta röka linjen banner, telefon nummer 020-84 00 00

Vare sig du är storrökare, feströkare, snusare eller redan har slutat kan du ringa eller bli uppringd av Sluta-Röka-Linjen. Tjänsten är gratis och ger dig råd och stöd från utbildade tobaksavvänjare. Gå in på Sluta-Röka-linjens hemsida under relaterade länkar, där kan du också ladda ner vårdguidens mobil-app som hjälper dig att bli rökfri.​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Barn & utbildning