Öppna mobilmenyn

Kultur- och fritidsnämnden

Möten och handlingar

Kultur- och fritidsnämndens möten är öppna för allmänheten.

Du hittar mötesdatum, handlingar till möten och protokoll från möten på kommunens webbplats Insyn i politiken.

Äldre handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från nämndmöten mellan 2014-2020.

Vad vi gör

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för kommunens konsthall, fritidsgårdar, bibliotek, bad och idrottsanläggningar. Vi ansvarar också för inköp av konst och ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer inom kultur- och fritidsverksamhet.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: