Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Vad vi gör

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar för att skapa jobb och sysselsättning för botkyrkabor. Vi ansvarar bland annat för kommunens vuxenutbildning, samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare och kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen är också utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Ledning

Jesper Theander
Arbetsmarknadsdirektör
E-post: jesper.theander@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt via medborgarcenter

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: