Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

VA-utbyggnad Sandviken

Förstora bilden

Botkyrka kommun bygger en allmän va-anläggning i Sandviken för att tillgodose områdets behov av en ledning för vatten och avlopp.

Utbyggnaden startar hösten 2022 med förstudie och projektering. Anläggningen planeras bli helt klar 2028.

Utbyggnaden i Sandviken i Grödinge omfattar 152 fritidshus, varav 13 är permanentbostäder.

Vad händer nu?

Hösten 2022 startar förstudie och projektering med bland annat:

  • Olika anslutning- och utbyggnadsalternativ
  • Omsättning och dimensionering
  • Redundans, dricksvattensäkerhet
  • Dimensionering inklusive behov och placering av anläggningar
  • Kontroll av sträckning och möjliga förläggningsalternativ per delsträcka
  • Geoundersökning

Förprojektering innebär:

  • Förslag på sträckning inklusive profiler med enklare geo
  • Placering av anläggningar
  • Dimensionering av anläggningar

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare

Osman Hussein
070-108 61 37
osman.hussein@botkyrka.se

Senast uppdaterad: