Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Utvecklingsprogram för Alby

Utvecklingsprogrammet för Alby beslutades av kommunfullmäktige år 2009. Kommunen vill skapa ett långsiktigt hållbart Alby som inte bara erbjuder bra bostäder och god kommunal service.

Det ska också vara ett område som utvecklas som helhet där arbetslösheten är låg, barn och unga har goda uppväxtvillkor och bebyggelsemiljön är inbjudande.

Kommunen har tagit fram fem huvuduppgifter som vi anser vara viktigast för Albys framtida utveckling:

  1. Skapa en bra uppväxtmiljö för flickor och pojkar.
  2. Skapa bättre jobbchanser för kvinnor och män.
  3. Förnya stadsmiljön.
  4. Utveckla Albys identitet.
  5. Pröva nya arbetsformer i kommunen.

Som ett första steg beslutade kommunfullmäktige 2014 att anta en stadsbyggnadsidé för Alby.

Om utvecklingsprogrammen

Botkyrkas lokala utvecklingsprogram visar kommunens vilja och ambitioner för en mer jämlik och hållbar samhällsutveckling på ett sätt som fungerar över en längre tidsperiod. Utvecklingsprogrammen riktar sig till kommunens nämnder och är ett vägledande dokument för områdesutvecklingen.

Utvecklingsprogram för Fittja

Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

Utvecklingsprogram för Tullinge

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: