Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommunstyrelsen

Möten och handlingar

Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten.

Handlingar och prokoll från kommunens alla nämnder.

Vad vi gör

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen svarar för köp och försäljning av mark, det vill säga exploateringsverksamhet, och översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism samt information och marknadsföring av kommunen. Kommunstyrelsen ska också se till att hela kommunens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Rådgivande organ

  • Funktionsrättsråd
  • Näringslivsråd
  • Pensionärsråd
  • Råd för civilsamhällesfrågor

Nämndberedningar

  • Dialog- och demokratiberedning
  • Personal- och upphandlingsberedning
  • Hållbar samhällsutvecklingsberedning
  • Trygghetsberedning

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens beredningsorgan i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: