Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Regionala stadskärnan Flemingsberg

Sammanställning av samrådssynpunkter pågår.

Visionsbild över park i Flemingsbergsdalen, ung man som cyklar, tegelhus, grönska

Visionsbild över park i Flemingsbergsdalen

Genomgång av synpunkter pågår

Det fanns möjlighet att lämna synpunkter, så kallat samråd, på förslaget under perioden 1 februari - 15 april. Just nu går vi igenom alla synpunkter för att kunna besvara dem och se om något i utvecklingsplanen behöver förändras.

För att undvika smittspridning av Covid -19 ordnades ett digitalt samråd istället för ett fysiskt möte. Den ägde rum 11 mars 2021 via Botkyrka kommuns Youtubekanal.

Samrådet filmades och ligger kvar på Botkyrka kommun youtubekanal för dig som vill ta del av den. Filmen börjar med en presentation av utvecklingsplanen, därefter besvaras frågor som kunde ställas via en chatt.

Kort om samrådsförslaget

Visste du att Tullinge är en del av den Regionala stadskärnan Flemingsberg? Nu har Botkyrka och Huddinge kommun tagit fram en samrådsversion till Utvecklingsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg. På en översiktlig nivå, visar Utvecklingsplanen möjlig och önskad utveckling med sikte på år 2050. Av de delar av Botkyrka som ingår i utvecklingsplanen föreslås att

 • den största förändringen sker utmed Alfred Nobels allé. Vi vill se gatan bli en stadsgata med liv under dygnets olika timmar. Här finns plats för fler moderna företag, även bostäder och viss service. Platsen ligger en dryg kilometer från pendeltågsstationerna Flemingsberg och Tullinge och kommer ha än närmare till resten av regionen när all planerad infrastruktur är på plats.

 • Tullinge villastad utvecklas begränsat till en början. Senare bejakas fastighetsdelningar, främst utmed Dymmelkärrsvägen och Blickavägen. Detta kan ske i samband med att vatten- och avloppssystemet behöver större åtgärder. Vi vill värna Villastadens karaktär. Villastaden föreslås länkas ihop med närområdet genom fler gång- och cykelvägskopplingar. Enbart om behov finns i framtiden, kan en förlängning av Blickavägen till Alfred Nobels allé bli aktuell. Vi vill vara öppna för det då siktet är år 2050.

 • Hantverksbyn fortsätter att utvecklas med än bättre tillgänglighet. Första etappen i Förbifart Tullinge, Infart Riksten, kommer gå precis intill Hantverksbyn. En ny väg föreslås från Hantverksbyn till Björnkulla, där vill vi ha in alla slags trafikanter och fordon. Detta är också ett av alternativen där en framtida Spårväg Syd kan gå.

Dokument och länkar

Digitalt samråd 11 mars.

SAMRÅDSFÖRSLAG 2021: Utvecklingsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg Pdf, 48.1 MB.

Utvecklingsprogram för Flemingsberg Pdf, 4.1 MB.

Samrådsförslaget från 2009 Pdf, 10 MB.

Regionala stadskärnan Flemingsberg

Om regionala stadskärnor

Botkyrka kommun har tillsammans med Huddinge kommun och Region Stockholm, tagit fram ett utvecklingsprogram för Flemingsberg. Utvecklingsprogrammet ger en vision av den regionala stadskärnan Flemingsberg år 2050 och hur vägen dit ser ut.

Utvecklingen av åtta regionala stadskärnor i Stockholm grundar sig i att mycket av Stockholmsregionen har kretsat kring Stockholms innerstad. Syftet med de regionala stadskärnorna är att sprida arbetsplatser, mötesplatser och utbud av kultur även till andra delar av regionen. Det är också ett sätt att motverka spridd bebyggelse i övriga delar av regionen samt minska bilåkandet. De regionala stadskärnor som ligger närmast Botkyrka kommun är Kungens kurva-Skärholmen och Flemingsberg.

Flemingsberg ska bli platsen där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm. Strategierna för att nå visionen är att sätta fokus på urbanitet och grönska, tillgänglighet och inkludering, innovationer och dynamik.

Regionala stadskärnor

För att avlasta de centrala delarna i Sockholm och förbättra framkomligheten planeras åtta yttre regionala stadskärnor.

 1. Arlanda-Märsta
 2. Barkarby-Jakobsberg
 3. Kista-Sollentuna-Häggvik
 4. Täby centrum-Arninge
 5. Kungens kurva-Skärholmen
 6. Flemingsberg
 7. Haninge centrum
 8. Södertälje

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: