Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Segersjö vattenverk

Botkyrka kommun utreder om Segersjö vattenverk kan återtas i drift för reservvattenförsörjning.

Segersjö vattenverk är beläget i området och hämtar vatten från grundvattenmagasinet Uttran. Det försörjde delar av Botkyrka kommun med dricksvatten fram till år 2000. Segersjö vattentäkt, och stora delar av grundvattenförekomsten Uttran, omfattas av ett gällande vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter beslutat av Länsstyrelsen 1997.

Under 2022 påbörjades arbetet med att utreda vattentäktens kapacitet för produktion av dricksvatten (kvantitet/kvalitet). Utredningen fortgår under 2024, med fokus på att säkerställa kvalitet.

För mer information om de olika delar som omfattar denna utredning, kontakta projektledaren.

 

Det aktuella området som arbetet berör ligger inom den röda markeringen på bild.

Det aktuella området som arbetet berör ligger inom den röda markeringen på bild.

Senast uppdaterad:

Kontakt

VA-projektledare
Ali Luay
ali.luay@botkyrka.se

Senast uppdaterad: