Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Avgifter

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg betalas av barnets vårdnadshavare. Avgiften påverkas av antalet barn och av vårdnadshavarnas inkomster.

Ändra inkomstuppgifter via e-tjänsten

Maxtaxa fr.o.m. 1 januari 2024

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår. Inkomsttaket per månad för 2024 är 56 250 kronor.

Avgiften för ett barn i förskola är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1 688 kr/månad.

Avgiften för ett barn i fritidshem är två procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1 125 kr/månad.

Avgiften räknas från första placeringsdag och är beräknad på hela året, du betalar därför även när barnet är ledigt.

Förskola

Barn 1 (yngsta): 3% av inkomsten dock högst 1 688 kronor/månad.
Barn 2 (mellan): 2% av inkomsten dock högst 1 125 kronor/månad.
Barn 3 (äldsta): 1% av inkomsten dock högst 563 kronor/månad.

Fritidshem

Barn 1 (yngsta): 2 % av inkomsten dock högst 1 125 kronor/månad.
Barn 2 (mellan): 1 % av inkomsten dock högst 563 kronor/månad.
Barn 3 (äldsta): 1 % av inkomsten dock högst 563 kronor/månad.

Avgiftskontroll

Kommunen genomför varje år en retroaktiv avgiftskontroll. Om kontrollen visar att du har betalat fel barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Om du betalat för lite skickas en faktura och om du betalat för mycket görs en utbetalning.

Läs mer om avgiftskontrollen

Delad faktura

Från folkbokföringsdatumet får vårdnadshavare delad faktura för sin placering. Vid delad faktura så räknas båda vårdnadshavares avgifter tillsammans och jämförs med maxavgiften. Överstiger den sammanlagda avgiften taket för maxavgiften reduceras båda familjernas avgifter procentuellt. Reduktion för plats taket fördelas procentuellt mot avgiften. Respektive vårdnadshavares avgift för barnet överstiger aldrig Maxavgift.

Exempel

Båda vårdnadshavares inkomst har maxtaxa på 56 250 kronor. De har en förskoleplacering 3% som de delar på, avgiften enligt maxtaxa är 1 688 kronor.

1 688 x 0,5 = 844 kronor

På fakturan:

Avgift = 1 688 kronor

Reduktion: -844 kronor

Båda vårdnadshavare ska betala 844 kronor var.

Inkomstuppgifter

Barnomsorgsavgiftens storlek baseras på vårdnadshavarnas inkomster. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta. Var noga med att meddela inkomstförändringar, detta kan du göra i e-tjänsten.

Autogiro och e-faktura

Om du vill kan du betala dina avgifter med autogiro eller e-faktura. Du kan anmäla autogiro i vår e-tjänst eller med en blankett.

E-faktura beställer du via din bank.

Placering, vistelsetider och ledighet

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: