Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hallunda-Norsborg

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Hallunda-Norsborg. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

 • Botkyrka kyrka

  Syftet är att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård.

 • Brunna - planprogram

  Ett uppdaterat detaljplaneprogram med 350 bostäder och en ny förbindelse över E4/E20 mellan Fittja och Hallunda.

 • Frigg 2

  Planförslaget skapar möjlighet att uppföra bostäder och/eller en byggnad för äldre.

 • Hallunda torp 77

  Ett bostadhus planeras ett stenkast från Norsborgs centrums service och kommunikationer.

 • Hågelby hage – Södra Porten område A

  Detaljplanens syfte är att skapa ett verksamhetsområde söder om det befintliga industriområdet Eriksberg.

 • Prästviken

  Detaljplanen rymmer byggrätter för cirka 440 lägenheter i flerbostadshus och cirka 80 radhus/småhus.

 • Saltmossen, Södra Porten område B

  Planförslaget för Saltmossen (Södra Porten område B) är den andra detaljplaneetappen i utbyggnaden av Södra Porten.

 • Slagstavägen

  Nu prövas möjligheten att bygga radhus i natur- och kollektivtrafiknära läge längs med södra sidan av Slagstavägen.

 • Södra Kärsby

  Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan som syftar till att möjliggöra för en skolbyggnad samt en föreningsbyggnad i anslutning till Kärsby idrottsplats i sydvästra Norsborg.

 • Södra Porten

  Förstudien ska visa i stora drag hur Södra porten kan utvecklas, så att de projekt som byggs allteftersom hänger ihop i en helhet. Med en vision, ett ramverk och riktlinjer kan vi se till att skapa ett attraktivt och hållbart område med urbana kvalitéer, vilket innebär bebyggelse som hänger ihop och har ett blandat innehåll.

 • Växthuset

  Nu prövas möjligheten att bygga kollektivtrafiknära bostäder i Slagsta.

 • Östra Kyrkbyn, Södra Porten område C

  Planförslaget för Östra Kyrkbyn (Södra Porten område C) är den tredje detaljplaneetappen i utbyggnaden av Södra Porten.

Byggprojekt

 • Eleonoraskolan

  I Hallunda bygger vi en ny grundskola och anpassad grundskola med plats för drygt 1000 elever.

 • Förskolan Vitsippan

  Vi bygger en ny förskola med plats för 200 barn.

 • Slagsta strand, etapp 1

  Syftet är bland annat att möjliggöra för cirka 600–850 bostäder, en förskola, ett vårdboende och en stadsdelspark.

 • Örtagården

  Förskolan byggs om till en förskola för 180 barn.

Andra planer och program

 • Välkommen till Södra Porten!

  Företagsverksamheten i Botkyrka har en lång och stolt historia och näringslivet i Botkyrka är fortfarande väldigt framgångsrikt. Med Södra Porten fortsätter vi den utvecklingen in i framtiden.

 • Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

  Utvecklingsprogrammmet för Hallunda-Norsborg beslutades av kommunfullmäktige år 2018.

 • Planprogram för Hallundavägen

  Kommunen har tagit fram ett program till detaljplan som visar hur de centrala delarna av Hallunda-Norsborg kan utvecklas till en levande stadsmiljö med höga vistelsevärden som upplevs som trygg och befolkad både dagtid och kvällstid.

 • Detaljplaneprogram för Slagsta strand

  Detaljplaneprogram från 2016 som visar utvecklingen av Slagsta strand.