Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kraftsamling – skolan samarbetar med VPC, socialtjänsten och polisen

Arbetet med trygghet och studiero ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete. I Botkyrka samarbetar vi med fokus på målgruppen barn och unga för att tidigare upptäcka negativa trender och tendenser och mer effektiva insatser för barn som riskerar att utvecklas negativt.

Vi har en tvärsektorell samverkan med VPC (våldspreventivt center), utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och polisen genom projektet Kraftsamling.

För förskolans personal genomförs utbildningar gällande: Vad är våld, våld i nära relationer och oro för barn. Från och med i år 2020 är det obligatorisk för all personal att gå.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: