Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Inget barn eller ung person i Botkyrka kommun ska behöva vara rädd eller orolig för att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, riskera att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Inget barn eller ung person ska tvingas åka utomlands i något syfte som inskränker på den personens frihet eller mänskliga rättigheter

Om handlingsplanen

Syftet med den här kommunövergripande handlingsplanen är att utveckla och stärka kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning – med målsättningen att tillgodose alla barn och ungas rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.

Avsikten framåt är att målen och måtten ska bli en del av ordinarie styr och -uppföljningssystem för Botkyrka kommun. Handlingsplanen syftar till att skapa, utveckla och förstärka ett kommunövergripande arbete när det kommer till att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. En ytterligare ambition är att kommunen även ska ta fram ett kommunövergripande program för våld i nära relationer – där denna handlingsplan ska införlivas.

Fyra övergripande målsättningar

Handlingsplanen har identifierat fyra övergripande målsättningar, eller målbilder om man så vill, som var och en kommer att definiera arbetet framåt:

  1. Botkyrka kommuns verksamheter arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV).
  2. Botkyrka kommun arbetar aktivt för att upptäcka barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
  3. Botkyrka kommun verkar för att förvaltningarna samverkar bättre för att säkerställa att barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck har tillgång till insatser utifrån sina behov
  4. Botkyrka kommun arbetar med systematisk kunskapsutveckling och utvärdering och uppföljning i allt den genomför avseende HRV.

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplanen är beslutad i Kommunstyrelsen 5 september 2022. Avsikten är att målen i handlingsplanen ska bli en del av ordinarie styr- och uppföljningssystem för Botkyrka kommun.

Senast uppdaterad:

Text: fri att leva i Botkyrka

Upplever du att du är utsatt för våld, förtryck eller begränsningar av din familj eller släkt? Om du eller någon som du litar på kontaktar oss, så finns det hjälp och stöd att få.

Senast uppdaterad: