Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Avgiftskontroll

Botkyrka kommun genomför varje år en avgiftskontroll av familjer som har barn i barnomsorgen. De inkomstuppgifter familjen lämnar till oss kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Ditt ansvar som vårdnadshavare

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela familjeförhållande och inkomst till Botkyrka kommun via e-tjänsten för att rätt barnomsorgsavgift ska betalas. Uppgiften om ändrad inkomst uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavaren måste själv meddela rätt inkomst varje gång den har ändrats för att avgiften ska bli rätt.

Avgiftskontroll

Genom att göra en avgiftskontroll har vi möjlighet att följa upp att familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Om kontrollen visar att du har betalat fel barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Om du betalat för lite skickas en faktura och om du betalat för mycket görs en utbetalning.

Under 2024 kontrollerar utbildningsförvaltningen de familjer som har haft barnomsorg under året 2022.

Uppdatera din inkomst 

Varje vårdnadshavare måste själv se till att inkomstuppgifterna som är rapporterade till kommunen är rätt.

Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-530 610 00 eller besöka något av våra medborgarkontor.

Om du betalat för mycket eller för lite

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets fastställda förvärvsinkomst delas med 12. Kommunen får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med den inkomstuppgift som du lämnat och som är registrerad hos Botkyrka kommun. Om kontrollen visar att du har betalat fel barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Belopp under 600 kronor för helåret faktureras eller återbetalas inte. 

Skälet till att vi kontrollerar barnomsorgen två år tillbaka i tiden är att vi inte har tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare.

Avgiftskontrollen skickar hem ett brev med information innan fakturan eller besked om återbetalning kommer.

Återbetalning

Du får din återbetalning genom att registrera ditt konto hos Swedbank. Gå in på Swedbanks hemsida och klicka på “Anmäl ditt konto till kontoregister”.

Frågor kring återbetalning sker till vår ekonomiavdelning kund@botkyrka.se.

Vad räknas som inkomst?

All skattepliktig inkomst är avgiftsgrundande. I den inkomst som ligger till grund för beräkningen av barnomsorgstaxan ingår exempelvis

  • lön
  • föräldrapenning
  • a-kassa
  • sjukpenning
  • familjehemsarvode
  • aktivitetsstöd.

Till det som inte räknas som inkomst hör bland annat studiestöd, försörjningsstöd, bostadsbidrag, jämställdhetsbonus och barnbidrag.

Om du inte kan betala i tid

Fakturan ska betalas inom 60 dagar, förfallodatumet står på fakturan. En obetald faktura går till inkasso efter en påminnelse.

Därför är det viktigt att ansöka om en avbetalningsplan om du inte kan betala hela fakturan innan den förfaller.

Avbetalningsplan beviljas på 6 månader. Ränta på 8 procent tillkommer.

För att upprätta en avbetalningsplan får du kontakta Visma Amili AB.

Du når dem via telefon 0771-23 24 02.

Vanliga anledningar till en faktura

Den vanligaste orsaken är att man inte har anmält rätt inkomstuppgifter. En annan vanlig orsak är att man inte räknat med all skattepliktig inkomst.

Om du har betalat maxtaxa och ändå fått en faktura från avgiftskontrollen kan det bero på att du inte var registrerad på maxtaxa under hela året. Ytterligare en anledning kan vara att du har delad faktura. Avgiften räknas då ut i proportion till vårdnadshavarens inkomster.

Kontakta Medborgarcenter eller besök ett medborgarkontor om du anser att fakturan är felaktig eller inte förstår den.

E-tjänster

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: