Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Hammerstaskolan

Här välkomnas du av kompetent och engagerad personal som har kunskap och läsande i fokus. Vi arbetar för att skapa en trygg skola, fri från mobbning och kränkningar, med siktet inställt på att alla elever ska trivas och lyckas med skolarbetet.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Hallunda-Norsborg

Årskurs: F-9

Elever: 410 st

Statistik

Hammerstaskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 84 4 90 92
2022 85 4 99 99

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

Hammerstaskolan är en mellanstor skola där lärare och elever jobbar nära varandra. Vårt mål är att alla elever ska lyckas och trivas i skolan.

På vår skola fokuserar all personal på att skapa en god och trivsam lärmiljö. Vi har läsning i fokus och speciallärare som ger stöd så att alla elever blir tidiga läsare. Vi jobbar ständigt med elevernas språkutveckling för att på så sätt öka deras resultat i alla ämnen. Eleverna i årskurs 4–9 får tillgång till varsin Chromebook, och i de yngre åldrarna jobbar vi med pedagogiska appar på IPads.

Vi har en mycket hög andel legitimerade och erfarna lärare och ett stort elevhälsoteam som kan stötta och hjälpa både elever och personal. I Hammerstaskolan jobbar fyra speciallärare, en kurator och en skolsköterska. Vårt mål är att det ska gå snabbt och enkelt att få stöd och hjälp både kunskapsmässigt och socialt. Och vi ser att samarbetet mellan lärare, elevhälsoteam, skolledning och vårdnadshavare är det som ger bäst effekt när vi ska ge stöd till våra elever.

Trygghet är en nyckel till framgång. I årskurs 4–9 har vi lärarassistenter och fritidsledare som ökar tryggheten och stöttar både elever och lärare. Och i samarbete med socialtjänst, räddningstjänst och polis arbetar vi med våldsförebyggande program såsom ”Tåget” och MVP (Mentors in Violence Prevention). Vårt mål är en skola helt fri från mobbning och kränkningar.

Hitta hit

Hammerstaskolan ligger på Hallundavägen 199 i Hallunda-Norsborg.
Hammerstaskolan i Google maps

Hos oss får alla elever möta en trygg och stimulerande skolmiljö där kunskap står i fokus!

Lena Häggberg, rektor

Mer fakta om Hammerstaskolan

Vår skola välkomnar elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har även en särskild undervisningsgrupp för elever med språkstörning där det går cirka 30 elever från årskurs 1-9.

Hammerstaskolan ligger på Eriksbergsåsen, omgiven av grönområden och med gångavstånd till tunnelbana och bussar. Vi har en stor och fin skolgård där eleverna kan leka i skogen på rasterna eller sparka boll på vår konstgräsplan. Vi har två bodar där eleverna kan låna leksaker, bollar, hopprep och spel för att få aktiva raster.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Iréne Pistol
irene.pistol@botkyrka.se
073-421 85 02

Biträdande rektor
Jenny Svanberg
jenny.svanberg@botkyrka.se
070-889 19 68

Expedition
hammerstaskolan@botkyrka.se
070-181 92 87

Besöksadress
Hallundavägen 199

Postadress
145 64 Norsborg

Karta
Hammerstaskolan i Google maps

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Hammerstaskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Hammerstaskolan

Här får du en trygg miljö med många engagerade vuxna. Välkommen till oss!

Senast uppdaterad: