Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Trygghet och studiero

Trygghetsfrågorna är prioriterade i förskolan, grundskolan och i gymnasiet. Att skapa en trygg miljö för alla är inte alltid lätt, men det är grunden för trivsel och resultat.

I riktlinjerna beskrivs vilka förväntningar du som vårdnadshavare kan ha på ditt barns förskola och på kommunen som huvudman, men också vilka förväntningar som finns på dig.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: