Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ledning

  • Kommunfullmäktige

    Om kommunfullmäktige, politisk ledning, förtroendevalda i kommunfullmäktige

  • Kommunstyrelsen

    Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.