Öppna mobilmenyn

Om grundskolan

 • Terminer och lov

  Läsårstider i grundskola, särskola och gymnasieskola.

 • Skolskjuts

  Regler, ansökan.

 • Mottagande av nyanlända elever

  Nyanlända i åldrarna 6–19 år ska vägledas till skola via Språkcentrum.

 • Skolmåltiden

  Om maten i förskola och skola. Kostpolicy. Matsedeln på nätet och som app.

 • Modersmålsundervisning

  Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma eller vill läsa minoritetsspråk har rätt till modersmålsundervisning.

 • Naturskolan

  Naturskolan består av två verksamheter: Fältbussen och Naturpedagogiskt Centrum.

 • Klagomål och synpunkter

  Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola.

Utbildningsförvaltningen