Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om grundskolan

 • Terminer och lov

  Läsårstider i grundskola, särskola och gymnasieskola.

 • Positiva resultat i Botkyrkas skolor

  De senaste årens satsningar på skolan ger kvittens på stabilt positiva resultat. Det arbetet fortsätter tillsammans med våra fantastiska elever som är vår stolthet och framtid.

 • Skolskjuts

  Skolskjuts är samlingsnamnet för olika typer av transporter till och från skolan. Det kan vara skolbuss, särskild transport för funktionshindrade, taxi eller SL-kort för att åka i den ordinarie kollektivtrafiken.

 • Pedagogiska grepp

  I Botkyrka satsar vi på pedagogiska grepp och digitala element i alla skolformer. Vissa helt unika för Botkyrka, som till exempel "Läsa äger" och "Levla läsning" i grundskolan. Den röda tråden är språkets betydelse oavsett bakgrund.

 • Skolmåltiden

  Om maten i förskola och skola. Kostpolicy. Matsedeln på nätet och som app.

 • Modersmålsundervisning

  Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma eller vill läsa minoritetsspråk har rätt till modersmålsundervisning.

 • Naturskolan

  Naturskolan består av två verksamheter: Fältbussen och Naturpedagogiskt Centrum.

 • Klagomål och synpunkter på skolan eller förskolan

  Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola.

Utbildningsförvaltningen