Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Särskild organisation för krishantering

Botkyrka kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller händelse som kräver särskilda insatser från kommunens sida.

TIB (Tjänsteperson i beredskap) och KIB (Kommunikatör i beredskap) infördes i kommunen under 2017/2018. Detta för att kunna ha en bättre beredskap för att bedöma om en händelse kräver några insatser från kommunens sida eller om det inträffade kräver någon form av stöd och krishantering.

Styrdokument som beskriver Botkyrka kommuns krisorganisation

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: