Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tumba

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Tumba. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

 • Detaljplaneprogram för Kassmyraåsen

  Kommunen ska upprätta ett detaljplaneprogram för Kassmyraåsen och hur området kan utvecklas.

 • Tuna torg

  Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utveckla området vid Tuna torg med bostäder och service.

 • Björnen 23 och Vargen 12

  Förslaget till detaljplan ska möjliggöra en förskola i två våningar och en byggnad med förråd för uthyrning.

 • Harbro backe

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av cirka 550 bostäder i Storvreten nära Tumba centrums service och kommunikationer.

 • Södra Hamradalen - planprogram

  Nu prövas möjligheten att bygga verksamheter, bostäder och service ett stenkast från Tumba station

 • Älgen-Sågaren

  I och med detaljplanen för Älgen-Sågaren prövas möjligheten till ett tillskott av bostadsbebyggelse som komplement till befintliga bostadshus på fastigheterna Älgen 32 m. fl. på Grödingevägen mellan Kungsvägen och Gröndalsvägen.

 • Tumba 8:455

  Nu prövas möjligheten att bygga 13 radhus på fastigheten Tumba 8:455.

 • Tuna gård

  Nu prövas möjligheten till en utökad utbildnings- och övningsverksamhet för brandförsvaret intill Botkyrka brandstation vid Tunarondellen.

Byggprojekt

 • Tumba centrum

  Området kring Tumba centrum rustas upp med en ny bussterminal, förbättrade trafiklösningar och nya bostäder.

 • Storvretsbadet

  Botkyrka kommun bygger om och bygger nytt på Björkhaga skola i Tumba.

 • Broängsskolan

  Botkyrka kommun byter tak och renoverar Broängsskolan invändigt.

 • Utterkalven dagvattendamm

  Botkyrka kommun utreder om Segersjö vattenverk kan återtas i drift för reservvattenförsörjning.

 • Kassmyraåsen del 1

  Från industri till bostadsområde - nu prövas möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra.

 • LSS-boende i Uttran

  Här hittar du information om planerna på att bygga ett nytt LSS-boende i Uttran.

 • Segersjö vattenverk

  Botkyrka kommun utreder om Segersjö vattenverk kan återtas i drift för reservvattenförsörjning.

 • Sandstugans lekplats

  En ny lekplats kommer att anläggas i Sandstugan. Lekplatsen kommer att ligga mellan husen på Tant gröns väg 76 och 78.

 • Björkhaga skola

  Botkyrka kommun bygger om och bygger nytt på Björkhaga skola i Tumba.

 • Förskolan Ametisten

  Ametistens förskola byggs om till en förskola för 160 barn.

 • Hågelbyparken

  Nu pågår den andra etappen av ett större renoveringsarbete i Hågelbyparken.

 • Tumba skog

  I detaljplanen föreslås cirka 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station.

Andra planer och program

 • Strukturplan Storvreten

  Storvreten i Tumba är i behov av förnyelse. Kommunen har tagit fram en plan för hur det ska gå till.

 • Strukturplan Tumba

  Kommunen har tagit fram en strukturplan för Tumba som visar hur kommundelen är tänkt att utvecklas på lång sikt och ger stöd för efterföljande planering.