Öppna mobilmenyn

Grundskola

Elever i slöjdsal.

Hitta grundskola och ansök

Om grundskolan

 • Terminer och lov

  Läsårstider i grundskola, särskola och gymnasieskola.

 • Skolskjuts

  Regler, ansökan.

 • Mottagande av nyanlända elever

  Nyanlända i åldrarna 6–19 år ska vägledas till skola via Språkcentrum.

 • Skolmåltiden

  Om maten i förskola och skola. Kostpolicy. Matsedeln på nätet och som app.

 • Modersmålsundervisning

  Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma eller vill läsa minoritetsspråk har rätt till modersmålsundervisning.

 • Naturskolan

  Naturskolan består av två verksamheter: Fältbussen och Naturpedagogiskt Centrum.

 • Trygghet och studiero

  Trygghetsfrågorna är prioriterade i skolan. Här hittar du foldern "En trygg miljö med studiero".

 • Klagomål och synpunkter

  Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål.

Fritidshem

 • Om fritidshem

  Efter skolan och på loven kan ditt barn gå på fritidshem. Det är frivilligt och ett komplement till skolan där barnen kan leka och delta i olika pedagogiska fritidsaktiviteter.

 • Avgifter för förskola och fritidshem

  Så här räknar vi ut avgiften. Maxtaxa och syskonrabatt. Hur du lämnar uppgifter om inkomst.

 • Avgiftskontroll

  Se till att anmäla rätt inkomst till oss. Vi kontrollerar varje år att du har betalat rätt avgift till förskola och fritidshem.

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns skolgång.

Elevhälsa och stöd

Särskilt stöd, skolhälsovården, försäkring, barnombudsmannen.

Elevhälsa och stöd