Öppna mobilmenyn

Grundskola

Elever i slöjdsal.

Hitta grundskola och ansök

 • Grundskolor i Botkyrka

  Alla kommunala och fristående skolor i Botkyrka.

 • Grundsärskolan

  Om grundsärskolan. Alla grundsärskolor i Botkyrka

 • Ska du flytta till Botkyrka?

  Om du ska flytta till Botkyrka kan du göra en ansökan med vår e-tjänst.

 • Skolvalet

  Skolvalet 2021 gör du mellan den 18 januari och den 8 februari. Kolla in våra grundskolors presentationsfilmer. I filmerna träffar du våra elever, lärare och rektorer som berättar.

 • Regler för antagning

  Finns det fler sökande till en skola än antal platser måste skolan göra ett urval.

 • Skola i annan kommun

  För dig som vill söka skola och fritidshem i annan kommun.

 • Överklaga skolplacering

  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten.

Om grundskolan

 • Terminer och lov

  Läsårstider i grundskola, särskola och gymnasieskola.

 • Skolskjuts

  Regler, ansökan.

 • Mottagande av nyanlända elever

  Nyanlända i åldrarna 6–19 år ska vägledas till skola via Språkcentrum.

 • Skolmåltiden

  Om maten i förskola och skola. Kostpolicy. Matsedeln på nätet och som app.

 • Modersmålsundervisning

  Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma eller vill läsa minoritetsspråk har rätt till modersmålsundervisning.

 • Naturskolan

  Naturskolan består av två verksamheter: Fältbussen och Naturpedagogiskt Centrum.

 • Klagomål och synpunkter

  Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål.

Fritidshem

 • Om fritidshem

  Efter skolan och på loven kan ditt barn gå på fritidshem. Det är frivilligt och ett komplement till skolan där barnen kan leka och delta i olika pedagogiska fritidsaktiviteter.

 • Avgifter för förskola och fritidshem

  Så här räknar vi ut avgiften. Maxtaxa och syskonrabatt. Hur du lämnar uppgifter om inkomst.

 • Avgiftskontroll

  Se till att anmäla rätt inkomst till oss. Vi kontrollerar varje år att du har betalat rätt avgift till förskola och fritidshem.

Trygghet

 • Trygghet och studiero

  Här kan du läsa mer om trygghet i förskolan, skolan och gymnasiet. Här hittar du också våra riktlinjer.

 • Likabehandlingsarbete

  Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta för allas lika rättigheter och mot diskriminering och kränkande behandling.

 • Botkyrkas barnombudsman

  Barnombudsmannen i Botkyrka heter Ewa Hollén och hjälper både barn och vuxna i frågor som rör barn och ungdomar.

 • Olycksfallsförsäkring

  Barn och elever i kommunens förskolor och skolor omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Elevhälsa och stöd

 • Elevhälsan

  Alla elever i grund- och gymnasieskolan erbjuds kostnadsfri elevälsa.

 • Skolsköterska och skolläkare

  Skolsköterska och skolläkare ingår i elevhälsans medicinska insatser. De ska i första hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att stötta eleverna till en god hälsa.

 • Anpassningar och särskilt stöd

  Skolor har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det.

 • Hit kan du vända dig

  Här får du, dina föräldrar och andra veta vart ni kan vända er om du mår dåligt i skolan och behöver hjälp.

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns skolgång.

Ska du flytta till Botkyrka?

Om du ska flytta till Botkyrka 2021 kan göra en ansökan med vår e-tjänst. Du måste ansöka om användarnamn och lösenord innan du kan skapa en ansökan. Klicka på "sök grundskola" i e-tjänstens huvudmeny. När du har fått inloggningsuppgifterna kan du logga in och skapa en ansökan.

Skicka in en kopia på ett dokument där er kommande adress framgår till skolval@botkyrka.se. Det kan till exempel vara ett hyres- eller köpekontrakt eller en flyttanmälan.