Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Politiska partier

I Botkyrka kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan tio partier. I Botkyrka styr Moderaterna, Tullingepartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet tillsammans med ett antal tidigare socialdemokratiska ledamöter. De samlar totalt 34 av 75 mandat i kommunfullmäktige. Till följd av en vakans finns just nu 74 ledamöter.

Mandatfördelning

Politiskt parti

Antal mandat

Moderaterna (M)

10

Tullingepartiet (TuP)

9

Kristdemokraterna (KD)

6

Centerpartiet (C)

3

Socialdemokraterna (S)

24*

Sverigedemokraterna (SD)

9

Vänsterpartiet (V)

8

Liberalerna (L)

2

Miljöpartiet (Mp)

2

Partiet Nyans (PNy)

1

* Sex ledamöter har efter valet 2022 lämnat Socialdemokraterna och ingår nu i den politiska ledningen.

Kontaktuppgifter till gruppledare och politiska sekreterare

Centerpartiet

Politisk sekreterare: Namir Shamany
076-513 76 14
namir.shamany@botkyrka.se

Gruppledare: Dag Ahlse
070-202 13 61
dag.ahlse1@botkyrka.se

Kristdemokraterna

Politisk sekreterare: Caroline Blom
070-187 08 85
caroline.blom@botkyrka.se

Gruppledare: Stefan Dayne
070-889 19 00
stefan.dayne@botkyrka.se

Liberalerna

Politisk sekreterare: Andreas Froby
070-205 76 43
andreas.froby@botkyrka.se

Gruppledare: Ing-Marie Viklund
070-085 97 03
ing-marie.viklund@botkyrka.se

Miljöpartiet

Politisk sekreterare: Lisa Hellsing
076-830 58 86
lisa.hellsing@botkyrka.se

Gruppledare: Niklas Gladh
070-254 51 88
niklas.gladh@mp.se

Moderaterna

Stabschef: Ingvar Smedlund
073-580 53 74
ingvar.smedlund@botkyrka.se

Politisk sekreterare: Martin Levanto
070-259 05 72
martin.levanto@botkyrka.se

Gruppledare: Stina Lundgren
070-189 62 97
stina.lundgren@botkyrka.se

Oberoende S
Politisk sekreterare: Nadina Rosengren
070-187 08 80
nadina.rosengren@botkyrka.se

Gruppledare: Marcus Ekman
070-187 08 80
marcus.ekman@botkyrka.se

Partiet Nyans

Gruppledare: Mikail Yüksel
mikail.yuksel@botkyrka.se

Socialdemokraterna

Gruppledare: Emanuel Ksiazkiewicz
emanuel.ksiazkiewicz@botkyrka.se

Politisk sekreterare: Annika Häggberg
073 866 95 45

Politisk sekreterare: Lucas Nykvist
076-560 29 02
lucas.nykvist@botkyrka.se

Sverigedemokraterna

Gruppledare: Max Möllerström
070-204 72 53
max.mollerstrom@sd.se

Politisk sekreterare: Östen Granberg
osten.granberg@sd.se

Tullingepartiet

Politisk sekreterare: Camilla Jägemalm
073-866 16 59
camilla.jagemalm@botkyrka.se

Gruppledare: Anders Thorén
070-555 03 63
anders.thoren@tullingepartiet.se

Vänsterpartiet

Politisk sekreterare: Kerstin Amelin
076-805 11 13
kerstin.amelin@botkyrka.se

Politisk sekreterare: Dilki Jayasooriya
070-217 89 13
dilki.jayasooriya@botkyrka.se

Gruppledare: Mats Einarsson
073-421 87 84
mats.einarsson@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Möt några av dina politiker

Förtroendemannaregistret

Du hittar kontaktuppgifter till kommunens politiker i förtroendemannaregistret.

Senast uppdaterad: