Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Aspen

Bland skog och natur på Eriksbergsåsen i Norsborg ligger vår förskola och dess underbara gård som bjuder in till kreativ lek, rörelse och lärande.

Fakta om förskolan

Område: Hallunda/Norsborg

Avdelningar: 6 st

Vår inriktning

För oss i enheten Norsborgs Västra förskolor är det viktigt att alla barn och familjer känner sig trygga i våra förskolor. Samverkan mellan hem och förskola är en viktig del i vår undervisning – genom att skapa pedagogiska relationer med varje barn och deras vårdnadshavare skapar vi förtroende och trygghet. Ett exempel på en förtroendeskapande aktivitet som vi gör är att bjuda in vårdnadshavare till en gemensam workshop där ni får lov att delta i barnens olika aktiviteter och skapande.

På våra förskolor finns en mångfald av olika språk vilket vi ser som en tillgång. Ett av våra prioriterade mål i undervisningen är därför att arbeta språkutvecklande där sagor och berättande står i fokus. Varje förskola i vår enhet har ett rikt förskolebibliotek med bra barnlitteratur och rekvisita för läsning och berättande i olika former. All vår personal har pedagogisk utbildning och lång erfarenhet inom yrket och vi arbetar kontinuerligt med normer och värderingar både i personal- och barngruppen.

Leken har stor betydelse för barnen därför lägger vi stor vikt vid att iordningställa de pedagogiska lärmiljöerna både ute och inne så att det gynnar barns kreativitet, fantasi och lek.

Under skolloven satsar vi extra på språkutveckling, barns hälsa och välbefinnande. Under dessa veckor erbjuder vi ännu fler uteaktiviteter med rörelse, lek och dramatisering, fler sagostunder och läsning på olika sätt.

Hitta hit

Förskolan Aspen ligger på Gullrands väg 2, 145 64 Norsborg
Förskolan Aspen i Google maps

Vi arbetar med att ge varje barn en trygg miljö att utvecklas och lära i, tillsammans med barnen bygger vi framtiden

Melek Akdag, barnskötare

Barnomsorg i Botkyrka

Vi fortsätter att satsa på våra förskolor i kommunen. Satsningen ger barnen en trygg, pedagogisk, kreativ miljö som bidrar till ett livslångt lärande. Detta bidrar till språkutveckling och förberedelse inför skolan. Barnen får också nya vänner och stark gemenskap när de leker tillsammans på förskolan.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Förskolan tillhör Norsborgs västra förskoleenhet
norsborgvastraforskoleenhet@botkyrka.se

Rektor
Eva Sahlgren Uddheden
eva.sahlgren.uddheden@botkyrka.se
070-165 55 31

Biträdande rektor
Malin Hermansson
malin.hermansson@botkyrka.se
073-7095547

Avdelningar
Plommonet: 070-376 84 23

Smultron Blå: 070-376 67 53

Smultron Gul: 070-376 97 53

Smultron Röd: 070-188 69 55

Äppeldalen Grön: 070-376 95 22

Äppeldalen Röd: 070-376 95 91

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Senast uppdaterad: