Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Trädgårdsstadsskolan

På Trädgårdsstadsskolan ger vi eleverna goda förutsättningar att lyckas med framtida studier och yrkesval. Genom trygghet och trivsel skapas studiero där eleverna kan utveckla sina kunskaper och färdigheter tillsammans med duktiga pedagoger.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Tullinge

Årskurs: F-9

Elever: 670 st

Statistik

Trädgårdsstadsskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 93 Uppgift saknas 89 92
2022 90 2 93 95

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

På Trädgårdsstadsskolan kretsar allt kring lärande och delaktighet. Här vågar vi utmana oss själva för att ständigt bli bättre. Vi utvecklar verksamheten i det vardagliga arbetet tillsammans, det innebär att alla gör skillnad för våra elever genom att samarbeta och bära det pedagogiska ledarskapet. Detta syns bland annat i elevernas fina resultat som har upprätthållits över lång tid.

Här har också alla elever, från förskoleklass till åk 9, tillgång till egen dator, vilken används som en naturlig del i undervisningen.

Trädgårdsstadsskolan är en så kallad övningsskola och har ett tätt samarbete med Stockholms universitet och den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter.

Hitta hit

Trädgårdsstadsskolan ligger på Dymmelkärrsvägen 33 i Tullinge.
Trädgårdsstadsskolan i Google maps

Vi är en personlig skola som balanserar trygghet och lärande för att göra skillnad.

Ann-Catrine Bolmgren, rektor

Mer fakta om Trädgårdsstadsskolan

Trädgårdsstadsskolan är en F-9 skola som ligger i Tullinge i Botkyrka kommun. Skolan är byggd 2002 med arbetsrum i nära anslutning till moderna och ljusa klassrum och rastutrymmen, vilket ger bra förutsättningar att skapa goda relationer till eleverna.

Vi har en väl utbyggd elevhälsa som omfattar alla funktioner, som skolsköterska, specialpedagoger, kuratorer, psykolog samt studie- och yrkesvägledare.

Trädgårdsstadsskolan erbjuder fritidsverksamhet för årskurserna F-3, uppdelat i två avdelningar. Vi har en stor skolgård med fina skogspartier, inbjudande ytor för lek och lärande, samt en fotbollsplan.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Ann-Catrine Bolmgren
ann-catrine.bolmgren@botkyrka.se
0706 099 300

Expedition
Caroline Fridell
caroline.fridell@botkyrka.se
072-729 22 90

Biträdande rektor F-5
Maria Gate
maria.gate@botkyrka.se
0735 99 78 94

Biträdande rektor 6-9
Christiane Rönqvist
christiane.ronqvist@botkyrka.se
0735 99 79 10

Besöksadress
Dymmelkärrsvägen 33

Postadress
146 50 Tullinge

Karta
Trädgårdsstadsskolan i Google maps

Sociala medier
Trädgårdsstadsskolans Instagram

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Trädgårdsstadsskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Trädgårdsstadsskolan

Vi ger alla barn möjlighet att lyckas i en trygg atmosfär.

Senast uppdaterad: