Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anpassningar och särskilt stöd

Skolor har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det.

Om en elev inte når målen i ett visst ämne, eller riskerar att inte nå målen, ska skolan sätta in extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om dessa visar sig inte vara tillräckliga eller det redan från början står klart att så kommer vara fallet, ska rektorn se till att skolan utreder elevens behov av särskilt stöd.

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, beslutar rektorn att det ska tas fram ett åtgärdsprogram. Där ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Du som elev eller vårdnadshavare har rätt att delta i utformningen av åtgärdsprogrammet. Det är viktigt att veta att förskolor och skolor har ett stort ansvar för att anpassa och erbjuda särskilt stöd inom den ordinarie verksamheten.

Senast uppdaterad:

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särkskola.

Utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: